SLUŽBY

Služby
 • vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií
 • predprojektová príprava stavieb
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • projekt pre realizáciu stavby
 • poradenstvo a tvorba interiéru
 • tvorba 3D vizualizácií
 • zameriavanie skutkového stavu
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • energetická certifikácia budov
 • autorský a stavebný dozor
 • inžiniering
 • poradenstvo a tvorba nízkoenergetických objektov

Koncepcia a priebeh tvorby architekt - klient

Služby
 • Obhliadka pozemku, okolitého prostredia, orientácie voči svetovým stranám, zaujímavé výhľady, limity a regulácie územia

 • Úvaha klienta na tému navrhovaného objektu:
  • veľkosť
  • podlažnosť
  • tvar
  • farebnosť
  • skladba miestností
  • výhľady v objekte
  • technológie
  • stanovenie stropu ceny za objekt
  • a iné požiadavky

 • Architektonická štúdia architekta

 • Korekcie návrhu, diskusia o návrhu, rady architekta

 • Odsúhlasenie architektonickej štúdie

 • Projekt
ROOMART

Kontaktujte nás

Ing. arch.RÓBERT MALOVEC
ROOMART architects s.r.o.
SUCHÁ 17
917 01 TRNAVA
Tel. : 00421 (0) 904 427 584
Email : robert.malovec@roomart.sk

FB
Roomart na Facebooku

Obchodné údaje

IČO: 51287447
DIČ: 2120663578
Číslo účtu/kód: 5140214396/0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 4021 4396
SWIFT: GIBASKBX