O NÁS

O ATELIÉRI

Architektonický ateliér Ing. arch. Róbert Malovec – ROOMART architects s.r.o. sa zameriava na komplexné služby klientom v oblasti Architektúra, Urbanizmus a Interiér.

Ateliér založil v roku 2007 architekt Róbert Malovec. Architekt pred založením pôsobil a nadobúdal skúsenosti v rôznych ateliéroch na Slovensku cez 3 roky. Už počas štúdia na FA STU sa venoval zákazkám z oblasti nízkoenergetického bývania, postupom času prešiel na zákazky zo všetkých druhov stavieb.

Ateliér sa venuje architektonickej, urbanistickej tvorbe a projekčnej činnosti hlavne v oblasti stavieb obytných, prechodného ubytovania, polyfunkcie, priemyslu a športu ako aj návrhu ich interiéru a okolia. Hlavným smerovaním ateliéru je navrhovať a tvoriť architektúru s dôrazom na funkčnosť, úspornosť, ekológiu a prostredie.

FILOZOFIA

Architektúra je veda, ktorá je zo všetkých umeleckých vied najtechnickejšia a zo všetkých technických vied najumeleckejšia, je zrkadlom spoločnosti.

A preto sa snažím pri tvorbe objektov klásť dôraz na ich funkčnosť, elegantnosť a čistú formu s využitím moderných materiálov a technológií a zároveň na spolupôsobenie budovy s prostredím a jej nerušené zakomponovanie do okolitého prostredia s ohľadom na životné prostredie a vytvoriť tak harmonický priestor, v ktorom človek rád žije, pracuje, trávi voľný čas a cíti sa v ňom príjemne a rád sa doň vracia späť.

Verím, že realizácie mojich objektov s modernou architektúrou a technickou kvalitou budú robiť radosť nielen svojim majiteľom ale aj svojmu okoliu a generáciám, ktoré prídu po nás.

Ing. arch. Róbert Malovec

Ing. arch. Róbert Malovec
Autorizovaný architekt SKA 2251AA
V zozname autorizovaných architektov ma nájdete tu.


VZDELANIE
  • 2004 SPŠ STAVEBNÁ TRNAVA pozemné staviteľstvo
  • 2010 FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA architektúra a urbanizmus

PRACOVNÉ SKÚSENOTI
  • Akad. Arch. Jozef Mravec
  • MFM architects
  • Ing. Jaroslav Kurňava
  • ROOMART architects

TEAM
  • VINCENT MALOVEC SKSI 04990-10
  • Ing. arch. Martin Kvasnica
ROOMART

Kontaktujte nás

Ing. arch.RÓBERT MALOVEC
ROOMART architects s.r.o.
SUCHÁ 17
917 01 TRNAVA
Tel. : 00421 (0) 904 427 584
Email : robert.malovec@roomart.sk

FB
Roomart na Facebooku

Obchodné údaje

IČO: 51287447
DIČ: 2120663578
Číslo účtu/kód: 5140214396/0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 4021 4396
SWIFT: GIBASKBX