KONTAKTY

Ing. arch.RÓBERT MALOVEC
ROOMART architects s.r.o.

SUCHÁ 17
917 01 TRNAVA

Tel. : 00421 (0) 904 427 584
Email : robert.malovec@roomart.sk

Obchodné údaje

IČO: 51287447
DIČ: 2120663578
Číslo účtu/kód: 5140214396/0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 4021 4396
SWIFT: GIBASKBX
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 41400/T
ROOMART

Kontaktujte nás

Ing. arch.RÓBERT MALOVEC
ROOMART architects s.r.o.
SUCHÁ 17
917 01 TRNAVA
Tel. : 00421 (0) 904 427 584
Email : robert.malovec@roomart.sk

FB
Roomart na Facebooku

Obchodné údaje

IČO: 51287447
DIČ: 2120663578
Číslo účtu/kód: 5140214396/0900
IBAN: SK11 0900 0000 0051 4021 4396
SWIFT: GIBASKBX